Politiet på flyttefot

Publisert Sist oppdatert

Dette kan du få hvis...

… tjenestestedet endres innenfor daglig reiseavstand

 • Reisetid som overstiger halvannen time bør avregnes som avspasering eller arbeidstid.
 • Merkostnader til reise bør dekkes med inntil 2500 kroner i måneden.
 • Merutgifter til kost kan dekkes med inntil 175 kroner dagen hvis du er hjemmefra mer enn tolv timer.

… du må ukependle til nytt tjenestested

 • Kost- og nattillegg bør dekkes etter statens satser de første 28 dagene.
 • Deretter bør kostgodtgjørelse på 175 kroner dagen betales, samt merutgifter til husleie på inntil 9300 kroner i måneden.
 • Minimum én hjemreise per kvartal skal dekkes av arbeidsgiver.

… du må flytte for å opprettholde ansettelsen

 • Ekstra boliglån på 750.000 kroner fra Statens lånekasse kan gis.
 • Kompensasjon på inntil 150.000 kroner kan betales for utgifter i forbindelse med kjøp/salg av bolig.
 • Flytteutgifter kan dekkes.
 • Reise for deg og familien til/fra minimum én visning.
 • To dagers ekstra velferdspermisjon med lønn til flytting kan innvilges.
 • Støtte til merutgifter til barnehage/SFO kan gis.
 • Lønnstillegg i inntil tre år hvis arbeidstakeren er nødvendig å ha med på flytting.
 • Lønnsforskudd på inntil fire måneder kan gis.

… du vil slutte i jobben

 • Studiestønad i inntil tre år.
 • Sluttvederlag på minst seks og maks 24 måneders lønn. Én måned per år du har vært ansatt.

… du får endrede oppgaver eller trenger ny kompetanse

 • Full lønn til utdanning og kompetanseheving i inntil tre år hvis det er nødvendig for at du kan fortsette i jobben.
 • Delvis lønn i inntil tre år hvis det er nødvendig for at du kan fortsette å jobbe i staten.