Jeg skjøt i tjensten

Publisert Sist oppdatert

Oppfølging etter kritiske hendelser

I 1993 var det lite oppfølging av tjenestepersoner som havnet i kritiske situasjoner. I dag er heldigvis oppfølgingen bedre:

• Ledelsen skal iverksette støttende tiltak etter kritiske situasjoner der ansatt er påført skade eller har påført andre skade. Dette innebærer debrief og standardiserte støttesamtaler.

• Kollegastøtteordninge (KSO) skal fungere som støtte og hjelp til ansatte som vil det. KSO kommer i tillegg til ledelsens ansvar for oppfølging, skal finnes i alle distrikter på alle nivåer og støtte ansatte og deres nærmeste familie.

• Bedriftshelsetjeneste skal kontrollere å følge opp de ansattes helse i forhold til arbeidssituasjon.

• I tillegg kommer vernetjeneste og HVO. Disse skal se til at tiltakene blir gjennomført og at personell blir fulgt opp på en god måte.