Hovedtrekkene i regelverket:

Publisert Sist oppdatert

Hovedtrekkene i regelverket:

  • Inntekt fra privat sektor påvirker ikke pensjonen fra SPK.
  • Inntekt fra offentlig sektor, det vil si en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, vil redusere pensjonen fra SPK.
  • En fagforening anses som å ikke være offentlig, og vurderes på linje med privat sektor

Kilde: SPK