Her kan kroppsbåret kamera være en fordel

Publisert Sist oppdatert
  • Kaotiske oppdrag. Typisk ordensoppdrag på nattestid der det er mange involverte. Dersom fornærmede i ettertid beskriver gjerningspersoner, kan disse muligens identifiseres utfra videoe
  • Vise en persons væremåte/psykisk tilstand/beruselse. Det kan ofte være vanskelig å beskrive i rapport.
  • Pålegg. En politipatrulje gir ofte pålegg i tjenesten, video vil ofte kunne avklare om pålegget kan anses gyldig eller ikke.
  • Massetjeneste (demonstrasjoner/opptøyer) vil åpenbart kameraer være til stor nytte, både forebyggende og hvis man skal identifisere gjerningspersoner etterpå.
  • Avhør på stedet. Ved avhør vil lyden være av klart størst verdi, men video vil også kunne være nyttig fordi man får et inntrykk av personen som forklarer seg (beruselse, troverdighet med mere).
  • Opplæring. Bruken av reelle hendelser fremfor konstruerte vil oppleves mer realistisk og potensielt gi et større læringsutbytte og bredde i undervisningen.
  • Sekvenser som er tatt opp av engelsk politi viser en politienhet på vei til et oppdrag, med planleggingen av oppdraget og hvilken informasjon politiet har på det innledende stadiet. Dette kan også gi verdifull informasjon.
  • Ved klagesaker og anmeldelser. Dersom en tjenesteperson rettmessig eller urettmessig anmeldes eller klages på vil video bidra til forståelse for hva som egentlig hendte.