Avdelinsgsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering

Publisert Sist oppdatert

Disse søkte stillingen

 • Linda Wendelberg (45)
 • Mathias Modig (47)
 • Karl Petter Haugen (44)
 • Thorbjørn Gaarder (57)
 • Ivar Konrad Lunde (40)
 • Jan Gaute Bjerke (57)
 • Jan Eivind Myklatun (47)
 • Kaare Songstad (46)
 • Ole Petter Parnemann (59)
 • Lars-Erik Oscar Friedrich Westhelle (48)
 • Geir Gade (58)
 • Christian Hognestad (25)
 • Per Olaf Torkildsen (57)
 • Erik Elvestad (55)
 • Anders Snortheimsmoen (55)
 • Per H. Persen (46)
 • Gunnar Arild Aaserød (61)
 • Børge Gamst (41)
 • Finn-Arild Bystrøm (39)
 • Tor Langrud (54)
 • Signe Elisabeth Astrup Arnesen (46)
 • Ørjan Mathis Tvedt (36)
 • Anette Unneberg (41)
 • Jon Steven Hasseldal (42)

Søkerlista ble offentliggjort 8. april 2013. Tre personer trakk sine søknader. Alle var menn.