Prosentnedgang 2003-2015

Publisert Sist oppdatert

Prosentvis størst nedgang

Midtre Hålogaland -12,4 %
Helgeland -12,2 %
Vestfinnmark -11,7 %
Nordre BR -11,5 %
Hedmark -10,9 %

Nordmøre og R -10,5 %
Vestfold -10,0 %
Salten -9,9 %
Haugaland og SH -9,6 %
Telemark -9,4 %

Agder -9,2 %
Sør-Trøndelag -8,8 %
Gudbrandsdal -8,6 %
Sogn og F -8,5 %
Nord-Trøn. -7,9 %

Follo -6,9 %
Asker og B. -5,5 %
Sunnmøre -5,4 %
Søndre BR -5,4 %
Vestoppland -4,6 %

Østfinnmark -4,2 %
Østfold -4,1 %
Hordaland -3,5 %
Troms -2,6 %
Romerike -2,1 %

Rogaland -1,5 %

* Nedgang i frie, disponible driftsmidler (2003-2015) i prosent av 2015-budsjettet

Powered by Labrador CMS