Bedriftsvilkårene i folketrygdloven

Publisert Sist oppdatert

Regelverket

Utdrag fra bedriftsvilkårene i folketrygdloven:

  • § 13-6. Arbeidstakere: Arbeidstakere (§ 1-8) som er medlemmer i trygden, er yrkesskadedekket.
  • Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.
  • På reise til og fra arbeidsstedet gjelder yrkesskadedekningen dersom transporten skjer i arbeidsgiverens regi, eller er av en slik karakter at den medfører vesentlig økt risiko for skade.