Fagbevegelsen er visst bare LO

For Regjeringen er det visst bare LO som er fagbevegelse. Justisministeren behandler Politiets Fellesforbund som en tredjerangsorganisasjon.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag formiddag går politiet over hele landet til streik i halvannen time. Politiet ble ved lov fratatt streikeretten for 50 år siden. Derfor dreier det seg torsdag om en politisk markering.

Det er Regjeringens beslutning om å frata Politiets Fellesforbund retten til å forhandle om medlemmenes arbeidstidsordninger som har fått det til å renne over for politiet. Forbundet mener Regjeringen tvinger politiet til å godta unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid - uten rett til å forhandle om løsninger.

Særavtalen om hviletid utløper 1. juli. I stedet for å forhandle om en ny avtale, har Regjeringen bestemt at politiets unntak fra loven skal fastsettes ved forskrift - uten forhandlinger. Det sier mye om Regjeringens holdning til politifolk når staten her blander sammen sin rolle som lovgiver med oppgaven som arbeidsgiver.

Ingen arbeidstakerorganisasjon ville funnet seg i å bli behandlet på denne måten.

Det er helt utenkelig at et LO-forbund ville ha blitt fratatt sin lovhjemlede rett til å forhandle om medlemmenes arbeidstidsordninger. Men for Ap og de rødgrønne er det bare LO som er fagbevegelsen. LO sponser regjeringspartiene med svære beløp, og blir belønnet med å stå i særklasse blant arbeidstakerorganisasjonene. Det meste er til salgs i Norge - regjeringer også.

LO organiserer rundt 25 prosent av landets yrkesaktive arbeidstakere, men blir så fyrstelig behandlet at en skulle tro oppslutningen var 100 prosent. Når LO kremter, begynner Regjeringen å hoste.

Regjeringens suspensjon av politifolks lovmessige rettigheter føyer seg inn i justisminister Knut Storbergets arrogante og nedlatende holdning til politiet. Justisministeren er den øverste leder for politiet som rettshåndhever, men han har hele tiden sett på politifolk som motspillere. På hjemmesiden til Politiets Fellesforbund blir justisministeren forståelig nok omtalt som "Komiske Knut".

Når det i tiår etter tiår jevnt over har vært ro og god orden i norsk arbeidsliv, henger det sammen med at partene gjensidig har forpliktet seg til å løse motsetninger gjennom dialog. Nå har Regjeringen fraveket denne linjen og tredd sin egen løsning ned over ørene på et lite fagforbund.

Det ville et Ap-sponsende LO-forbund aldri ha funnet seg i. Det bør heller ikke Politiets Fellesforbund gjøre.