Politisinnet

Uro – både til besvær og motivasjon

Bekymringer og stress kan komme fra så mangt. En av årsakene til disse uønskede prosessene i oss stammer ofte fra en grunnleggende usikkerhet og en følelse av å ikke kunne kontrollere sin egen fremtid. Usikkerhet knyttet til jobb og økonomi er noe mange kan kjenne seg igjen i.

Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en faktabasert tekst om en spesifikk problemstilling eller tema.

Det er uforutsigbare tider på så mange områder i verden nå om dagen. Mediene overøser oss ustanselig med hjerteskjærende bilder og fortellinger som stadig minner oss om at man aldri kan vite hva morgendagen bringer. Følelsen av kontroll kan synes utenfor rekkevidde.

En uro som stammer fra opplevelsen av at verden er uforutsigbar, håndteres veldig ulikt fra person til person. Noen er «flinkere» enn andre til å håndtere følelser som oppstår i en når man bevitner hvilken urett verden kan by på. 

Dette gjelder også på det personlige plan. Noen håndterer stress og uforutsigbarhet med beundringsverdig ro, i mens andre av oss har mer enn nok med å holde hodet over vannet i et hav av tankekjør og uro.

Er en motivator

Uro i sin rene form behøver ikke å være noe negativt. Den fungerer som en motivator til å ta grep for å endre en situasjon man ikke er komfortabel med. En uro som spiller på lag med oss, er en del av vårt viktige emosjonelle signalsystem myntet på å opprettholde likevekt i organismen.

Dersom uroen får vokse seg for stor, derimot, og man kobler følelsen til en opplevelse av å ikke klare å ta de nødvendige grep for å stagge uroen, vil den fungere som næring til negativt stress, bekymringer og hodebry.

Mange politiutdannede opplever nå å stå i denne uroen, som her næres av usikkerheten knyttet til mulighetene for fast jobb og fast inntekt.

Mange politiutdannede opplever nå å stå i denne uroen, som her næres av usikkerheten knyttet til mulighetene for fast jobb og fast inntekt. Følelsen av å ikke kunne påvirke sin egen situasjon på grunn av gjentatte avslag på søkte stillinger, tar mer og mer overhånd.

For hvert avslag øker uroen for om man noen gang klarer å lande en jobb man så iherdig har stått på for å kvalifisere seg til.

Stress og uro tærer på vår mentale kapital – en kapital som er viktig å ha stående på bok. Livet skjer oss alle og innimellom får vi noen smeller som gjør at vi blir nødt til å hente fra våre reserver. Reservene eller kapitalen bygges gjerne opp i perioder hvor livet oppleves som fint, og vi fyller tanken opp med gode opplevelser og erfaringer.

«Denne legger jeg i sekken og sparer til en regnværsdag», er noe man så treffende kan høre innimellom.

KONTAKT PSYKOLOGEN

Har du en problemstilling du ønsker å få tatt opp i denne spalten? Send en e-post til hsramstad@hotmail.com. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Ta kontroll

Utfordringen kommer når sekken gradvis tømmes uten anledning til å fylle på igjen. Likevekten forstyrres, og uroen vokser seg stor og sterk. Når uro og bekymringer fører til minus i mental kapasitet, vil man oppleve andre mindre påkjenninger som større belastninger enn de egentlig er. Og slik ruller ballen.

Når man opplever at begeret er fullt og at kropp og hode har vært nødt til å krige mot høye nivåer av stress og uro, vil dette etterhvert ha en markant negativ påvirkning på mental og fysisk helse.

Ja, det er vanskelige tider nå. Men bak skyene er himmelen faktisk alltid blå! Husk det, kjære nyutdannede kollega. Ikke gi opp håpet om å finne din drømmestilling. Vær standhaftig på din vei mot målet. Du er allerede godt på vei. Ta kontroll over det du faktisk kan kontrollere og la morgendagen komme som den gjør – stappfull av nye muligheter.

Jeg heier på deg!

Powered by Labrador CMS