KONTROLL: Politiet i Finnmark hadde i 2016 en storkontroll der 38 mopeder og ATV-er ble beslaglagt og fikk kjøreforbud.
KONTROLL: Politiet i Finnmark hadde i 2016 en storkontroll der 38 mopeder og ATV-er ble beslaglagt og fikk kjøreforbud.

Politiet fikk massiv respons på moped-innlegg: – Folk satte pris på at budskapet ikke ble pakket inn

Politiet i Finnmark er bekymret for ungdommens mopedkjøring. Med harde og kalde fakta nådde de ut til Altas «moped-foreldre».

Publisert

«Kjære foreldre i Alta – vi kan ikke ha det slik. Vi ønsker virkelig ikke å kriminalisere ungdom som kjører moped. Vi ønsker ikke at de skal få noe på rullebladet i tidlig alder som kan sette stopper for karriere og kanskje også innreisetillatelse til for eksempel USA. Men vi kan ikke fortsette å ha det slik på veien i Alta.»

Slik starter innlegget som ble publisert på Facebook-siden til politiet i Finnmark fredag. Så langt har det fått over 2500 likerklikk, 170 kommentarer, og det er delt nesten 800 ganger.

Den siste tiden har det kommet inn mange klager til politiet i Alta, knyttet til ungdommens trimmede mopeder, farlige atferd med forbikjøringer, og bråk om natten. Politiet føler de har fått lite drahjelp av foreldrene, og i forrige uke tok de dermed grep med et Facebook-innlegg – der ansvaret ble tydelig plassert.

BEKYMRET: Unni Pedersen Stock, fungerende geografisk driftsenhetsleder i Finnmark politidistrikt, ber foreldrene til de unge mopedkjørerne om å komme på banen.
BEKYMRET: Unni Pedersen Stock, fungerende geografisk driftsenhetsleder i Finnmark politidistrikt, ber foreldrene til de unge mopedkjørerne om å komme på banen.

– Langt mellom liv og lære

Unni Pedersen Stock, fungerende geografisk driftsenhetsleder i Finnmark politidistrikt, mener det ikke er politiets oppgave å oppdra finnmarkingenes barn – og at et slikt innlegg i utgangspunktet burde være unødvendig.

– Men det er langt mellom liv og lære, og politiet blir på en måte oppdragere i samfunnet. Når man velger å få barn, har man et ansvar. Det gjelder gjennom barnehagetid og gjennom skoleårene. Det er foreldrene og de rundt som skal stå for oppdragelsen, sier hun.

Dette med hvem som er ansvarlig for oppdragelse, er politiet også tydelige på i sitt Facebook-innlegg, der de blant annet skriver: «Når barn oppfører seg på en slik måte som er utenfor samfunnets normer, så er det i første rekke foreldrene som må iverksette korrigerende tiltak. Ta nøklene og ta samtalen.»

Sterke ord i Altaposten

Stock tror politiet ofte tar ansvar for mye som ikke er deres ansvar alene.

– Denne gangen plasserte vi ansvaret veldig tydelig, og jeg var tydelig på konsekvenser av en ulykke. Jeg tror flere foreldre tar et slikt «hardt» budskap innover seg og kan relatere seg til konsekvensene det kan ha for egne barn, sier hun.

I Altaposten brukte hun enda sterkere ord. «Vi ønsker ikke å måtte skrape opp en ungdom fra asfalten», uttalte Stock, som selv kjører motorsykkel.

Forebyggende arbeid er politiets primærstrategi. Det reaktive arbeidet, med å førfølge ungdommen som gjør noe ulovlig, kan ha et stort skadepotensial.

Unni Pedersen Stock, fungerende geografisk driftsenhetsleder i Finnmark politidistrikt

Mye av responsen, som i hovedsak har vært positiv, tyder på at det var nettopp slike harde og kalde fakta folk trengte å få servert. I etterkant har Stock fått høre at tydelig og klar tale settes pris på.

– Jeg har fått meldinger om at budskapet ble mottatt på en annen måte når det ikke ble pakket inn, forteller hun.

Selv om hun synes det er fint at politiet kan være såpass dirkete, påpeker hun at det ikke var en bevisst strategi i dette tilfellet.

– Dette var bare min talemåte. Samtidig tror jeg befolkningen i Alta begynner å bli veldig lei av bråket om natten. I tillegg er dette en problemstilling som ikke bare folk i Alta kjenner seg igjen i, men noe som er kjent for mange. 

Forebyggende arbeid

Stock forklarer at årsaken til at politiet ble nokså «offensive» i dette tilfellet, er at de i størst mulig grad ønsker å drive forebyggende arbeid.

– Forebyggende arbeid er politiets primærstrategi. Det reaktive arbeidet, med å førfølge ungdommen som gjør noe ulovlig, kan ha et stort skadepotensial. Ungdom som stikker fra politiet, er bare forbundet med fare. Vi ønsker ikke å straffe ungdommen, men da må vi ha foreldrene og lokalsamfunnet med på laget. Den forebyggende jobben er ikke for politiet alene.

Fremover blir dette en sak for politirådet, der det jobbes tverrfaglig. Sammen med kommunen skal politiet nå finne ut hvilke aktører de kan samarbeide med.

– Vi må også komme i dialog med foreldrene og mopedførerne selv. Kvelder der ungdommen skrur på mopedene sammen med politiet og andre, kan være et godt initiativ, sier Stock.

Powered by Labrador CMS