EuroCOP-sjef roser PF

Eurocop-sjef peker på at Europa står over en helt annen type kriminalitet enn tidligere.

Publisert Sist oppdatert

EuroCOP-sjef Heinz Kiefer har en klar opp­fordring til andre medlemsland.

– Se hvordan Norge og Politiets Fellesforbund jobber. Måten Arne Johannessen angriper problemstillinger bør være en vei å gå for andre.

– Eurocop jobber hele tiden for at politiet skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Både med tanke på karriere, helse og eventuelle ulykker som inntreffer i jobbsammenheng. På disse områdene er Norge langt fremme, og det er viktig for oss som organisasjon å vise andre medlemsland hvordan fagforeningsarbeidet skal fungere, sier Heinz Kiefer. Norge har vært med i Eurocop siden oppstarten i 2002 og spiller sammen med Sverige og Danmark i sentral rolle i Eurocopsystemet.

– Norge har lange tradisjoner når det gjelder å jobbe politisk og påvirke politikere og er mye lenger fremme enn andre land. Norden generelt har lange tradisjoner når det gjelder fagforeningsarbeid og gode rettigheter for sine medlemmer, påpeker Kiefer.

Ulike problemstillinger

Eurocop-sjefen peker på at Europa står over en helt annet type kriminalitet enn tidligere. Og nettopp derfor er Kiefer glad for at nye land som Portugal, Latvia, Romania og Bulgaria melder seg inn i Eurocop.

– Det er viktig at det blir en etisk standart på polititjenestemenn- og kvinner og at vi dermed opprettholder rettigheter som sikrer faglig utvikling, sier Kiefer.

Han trekker spesielt frem demonstrasjonen i Slovakia i fjor.

Dette er EuroCop:

• Europeisk politiforbund, opprettet i 2002.

• Er en paraplyorganisasjon for 28 foreninger og arbeidstagerorganisasjoner fra 20 europeiske land.

• Representerer 60 000 polititilsatte i Europa.

• Er registrert som et nullforetak i Luxemburg

• Er selvfinansiert, politisk uavhengig og er demokratisk oppbygd.

• Representerer de faglige interessene til politiet ovenfor offentligheten samt Eu institusjoner.

• Skal aktivt utøve politiets perspektiv og kunnskap for å bidra til et fritt Europa, sikkerhet og rettferdighet

EuroCop fokuserer på:

• Politisamarbeid i Europa

• Polititilsattes rettigheter

• Etikk

• Gjøre politiarbeidet tryggere

Norge EuroCOP-arrangør

12. og 13. mars arrangeres neste EuroCOP-møte i Oslo. Blant sakene som skal tas opp er politisamarbeid i Europa - i et norsk perspektiv og sosial kommunikasjon i det norske politiet. Politidirektør Ingelin Killengreen vil være med på møtet. Justisminister Knut Storberget har også fått innbydelse, men det er foreløpig ikke sikkert om han har anledning å komme.

Ellers vil det også gjøres Forberedelser av EuroCOP-kongressen som skal arrangeres senere i år.