Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund, vil bidra til bedre arbeidsvilkår for politiansatte i Europa.
Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund, vil bidra til bedre arbeidsvilkår for politiansatte i Europa.

Unn Alma Skatvold nytt styremedlem i EuroCOP

Dette er første gang en representant fra Norge er valgt inn i EuroCOP-styret.

Publisert

Under vårmøtet i EuroCOP, som ble arrangert 11 til 12. mars, ble Unn Alma Skatvold valgt inn som nytt styremedlem. EuroCOP er en samarbeidsorganisasjon for politiforbund og medlemsorganisasjoner fra ulike land i Europa, og dette er første gang en norsk representant har sittet i styret. 

Skatvold, som til daglig er nestleder i Politiets Fellesforbund, er dermed klar til å tre inn i EuroCOP-vervet ved siden av jobben i fagforeningen. 

- Det tror jeg blir kjempespennende. Vi har hatt en periode nå hvor Nordisk politiforbund ikke har vært representert i styret. Forrige gang var for fire år siden, da Sverige hadde en representant, og vi har vært litt kritiske til retningen EuroCOP har jobbet i etter dette. Så vi ble enige om at vi i Nordisk politiforund heller bør bidra, i stedet for å kritisere utenfra. Vi har sterke fagforeninger og bedre forutsetninger enn mange andre land, sier hun. 

At hun nå blir første norske respresent i styret, synes hun er stas. 

- Det er veldig artig. Sverige har vært med i styret i flere perioder tidligere, så det er gøy at vi nå får en fra Norge også, sier hun. 

Påvirkes av Europa

I utgangspunktet velges nye medlemmer inn i styret under EuroCOPs kongress, som skal holdes i november. Men siden styret ikke var fulltallig, ble Skatvold dermed valgt inn gjennom et suppleringsvalg under vårmøtet i Portugal. Hun sitter dermed i første omgang som styremedlem fram til kongressen i november, hvor det formelle valget gjøres. 

- Det som skjer i politiet i ulike land i Europa påvirker oss også. Vi ser at standarder, arbeidsvilkår, HMS, utdanning og hvem som skal gjøre hva i politiet i andre land i Europa, også kommer nærmere oss i Norden. Vi ser allerede hvordan diskusjoner rundt endringer i Sverige og Danmark presser seg på her. Det er enklere å stoppe noe av denne uheldige utviklingen, hvis vi bidrar til å stoppe den utenfor oss selv, sier Skatvold. 

Hun mener også at både politiet som etat, og de nordiske fagforeningene for politiansatte, har måter å arbeide på som andre kan lære av. 

- Det er mange land hvor tillitsvalgte har mye mindre innflytelse enn her, og hvor man ikke har sett nytteverdien av partssamarbeid. Så hvis vi i Norden kan være med på å løfte dette til andre land, vil det være bra, sier hun. 

- Det er for eksempel mange land hvor politiet ikke har lov til å streike. Under konferansen viste portugisisk politi frem en undersøkelse som viser at selvmordtall og ulykkestallene for politifolk øker for hvert år, med bakgrunn i arbeidsvilkårene, dårlig HMS og lange skift. Mange har også elendig lønn, sier Skatvold. 

LES OGSÅ: Opprør i fransk politi

- God modell

Skatvold ønsker å bidra til at man får likere standarder for europeisk politi. 

- Der mener jeg at vi i de nordiske landene har en god modell på mange områder, som jeg kan ta med meg inn i dette arbeidet. At norsk politi har så god tillit og anseelse mener jeg henger tett sammen med at politiyrket har høy status, at arbeidstakerne er med på å utforme hvordan ting skal være og at vi har et godt partssamarbeid. Det vil jeg bidra til at de også skal få i andre land. På den andre siden har også vi noe å hente fra erfaringene fra andre land, sier hun. 

Hun legger til at tall fra EuroCOP viser at Norge er blant landene i Europa som har færrest politifolk per tusen innbyggere, og at hun ønsker at antall politifolk også skal øke i Norge. 

- De viktigste sakene framover handler om standardene til europeisk politi, og HMS. Det handler om å gi gode arbeidsvilkår, og hvordan man kan bruke erfaringene fra andre land, sier hun. 

For å få dette til, mener hun erfaringsutveksling er et viktig fokus, men at det kanskje er enda viktigere å fokusere på hvordan EuroCOP skal jobbe strategisk for å få til endringer. 

- Det å påvirke politikere fra ulike land gjennom EU er en viktig jobb. Målet er å sette politiets utfordringer på agendaen i EU og med det sørge for at politikerne tar det med seg tilbake til sine respektive land, for å få til endringer. Det krever langsiktig strategisk jobbing, og at alle medlemslandene bidrar med denne jobben. Da må vi ha et sterkt styre med tillit, og jeg håper jeg kan være med og bidra til dette,sier Skatvold. 

LES OGSÅ: Stramt budsjett for politidistriktene