Studenter om e-sporøvelse

Publisert Sist oppdatert

Fire studenter på gangen

1. Hva synes du om øvelsen?

2. Hvor viktig trur du det er for vanlig operativt politi å kunne etterforske elektroniske spor.

Indrid Dahl Åssveen
Indrid Dahl Åssveen


Ingrid Dahl Åssveen

1. Jeg synes øvelsen var lærerik. Det var nyttig å prøve å sikre elektroniske spor i praksis, og jeg ble mer bevisst på hva jeg gjorde feil og hva som er riktig.

2. Det er viktig, for disse sporene er nyttige i etterforskningen av de fleste saker.

----

Anders Bøhm
Anders Bøhm

Anders Bøhm

1. Jeg synes det var en bra øvelse. Vi skulle gjerne hatt enda mer tid til å øve på dette.

2. Det er viktig at man har spesialister å støtte seg på i fagfeltet, men det er veldig fint at den vanlige politimann også har basiskunnskapen i forhold til etterforskning av elektroniske spor.

---

Magnus Bergersen Torvik
Magnus Bergersen Torvik

Magnus Torvik Bergersen

1. Synes det var bra å få litt praktisk øving og ikke bare teori på dette. Det var fint å få lære mer om hva man skal håndtere selv og hva man kan få hjelp til.

2. Jeg tror det kan være relevant i alle typer saker og at det bare kommer mer og mer av dette. Derfor er det viktig å ha en grunnleggende forståelse for å kunne vurdere hva som er aktuelt i de ulike sakene man kommer bort i.