Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.

Etterforskes av Spesialenheten: – Anklagen er falsk

Politimester Ellen Katrine Hætta etterforskes av Spesialenheten etter anklager om korrupsjon. Hun er kritisk til at det er startet full etterforskning «på grunnlag av åpenbart grunnløse beskyldninger».

Det er Hætta selv som omtaler saken, i et lengre innlegg på sin Facebook-side.

Der skriver politimesteren at det har kommet et anonymt varsel mot henne gjennom varslingskanalen til justissektoren. Politidirektoratet har sendt saken videre til Spesialenheten, som har åpnet etterforskning.

«Det innsendte varslet omhandler påstander om korrupsjon og sammenblanding mellom min private og politidistriktets økonomi. Konkret hevdes det at jeg har hatt økonomiske fordeler ved kjøp av privat bil, og at politidistriktet har kjøpt snøskutere av min mann», skriver Hætta.

Avviser anklagen

Politimesteren avviser innholdet i varselet.

Konsekvensen er at vi lar anonyme utnytte varslingsinstituttet til trakassering.

«Vår privatbil er kjøpt av en privatperson før jeg ble politimester, og har overhodet ingen tilknytning til den konkrete anskaffelsen av tjenestebiler til politidistriktet fleire år etterpå. Snøskuterne det er snakk om ble kjøpt etter en anskaffelsesprosess som skjedde flere år etter at min mann hadde sluttet i snøskuterbransjen. Han har heller ikke hatt noen tilknytning til de firmaer som Finnmark politidistrikt har kjøpt snøskutere fra», skriver hun.

Hætta skriver videre at hun opplever beskyldningene og prosessen som «belastende og ubehagelig».

«Anklagen er falsk, og det er vanskelig å forstå den som noe annet enn et ønske om å ramme politidistriktet og meg personlig».

Lokallagsleder Bjørn Tharaldsen i Politiets Fellesfordbund (PF), sier til Politiforum at han ikke har hørt noen som helst diskusjon rundt de angjeldende snøscooterkjøpene.

– Alle slike innkjøp foretas av våre kjøretøyansvarlige. Det er så små forhold her at jeg tror jeg hadde hørt noe, hvis det var noe som var uregelmessig, sier Tharaldsen.

Ut over det, viser han til at saken nå etterforskes av Spesialenheten.

Kritisk til videresendelsen

Politimester Hætta skriver videre at hun er «kritisk til at varslet ble sendt videre til Spesialenheten, uten at det ble gjort en enkel sjekk av de faktiske forholdene», og viser til at et par minutters søk i åpne kilder på internett vil avklare at «det ikke er grunn til å anta at det er skjedd noe ulovlig».

«Sjefer skal tåle mye, men de har også krav på et arbeidsmiljø. Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli startet full etterforskning på grunnlag av åpenbart grunnløse beskyldninger. Konsekvensen er at vi lar anonyme utnytte varslingsinstituttet til trakassering».

Hætta ønsker ikke å spekulere i hvem som står bak.

Bekrefter anmeldelse

Halvor Hjelm-Hansen, leder av Spesialenheten avdeling Nord-Norge, bekrefter overfor Politiforum at de har mottatt opplysninger som er registrert som anmeldelse hos Spesialenheten, og som gjelder Finnmark politidistrikt.

Han ønsker ikke å identifisere hvilken enkeltperson saken gjelder. Saken skal handle om innkjøp av flere kjøretøy.

Anmeldelsen er formulert gjennom en varslingskanal inn til Politidirektoratet (POD), som igjen har varslet Spesialenheten for politisaker.

Det er dermed ikke POD som formelt sett har anmeldt den politiansatte.

− Har den som har levert anmeldelsen selv foretatt undersøkelser som kan dokumentere innholdet i varselet?

− Vi har vurdert innholdet i varselet, og vi mener vi har grunnlag for å iverksette en etterforskning, sier Hjelm-Hansen.

POD vil ikke kommentere

På grunn av påsken, mener han det vil ta noen uker før de har fått avklart mer i saken.

− Vil politimester Hætta bli suspendert som følge av varslingen mot henne?

− Eventuelle spørsmål om suspensjon er et arbeidsrettslig anliggende som Spesialenheten ikke vurderer, sier Hjelm-Hansen

Dermed er det politidirektøren som må gjøre den vurderingen. 

Kåre Magnar Hansen i Politidirektoratets (POD) kommunikasjonsavdeling, har tidligere sagt at POD ikke finner det riktig å kommentere saken ettersom den er under etterforskning.

I etterkant har Politiforum stilt spørsmål om POD vurderer å suspendere Hætta som følge av anmeldelsen. Hansen har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Ifølge VG har POD besluttet at Hætta ikke skal suspenderes eller på annen måte avskjæres fra å fungere som politimester mens etterforskningen pågår.

Powered by Labrador CMS