Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.

Spesialenheten: - Politimesteren har ikke gjort noe ulovlig

Det er ikke holdepunkter for at det har skjedd noe straffbart, ifølge Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten for politisaker har i omkring to måneder etterforsket politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, etter anklager om korrupsjon

Spesialenhetens foreløpige konklusjon er at det ikke finnes holdepunkter for at det har skjedd noe ulovlig, skriver NRK

Det var iFinnmark som først omtalte saken. 

- I selve saken har vi nå fått et ganske klart bilde om hva det gjelder, og det vi har kommet fram til er at det ikke er kommet opp noen opplysninger som bekrefter anklagen som kom inn, sier leder for etterforskningsavdelingen i Spesialenheten Halvor Hjelm-Hansen til NRK. 

Hætta har ikke blitt suspendert mens etterforskningen har pågått. 

Hætta: - Anklagen er falsk

11. april omtalte politimester Ellen Katrine Hætta selv anklagene og etterforskningen i et lengre innlegg på sin Facebook-side.

Der skrev politimesteren at det hadde kommet et anonymt varsel mot henne gjennom varslingskanalen til justissektoren. Politidirektoratet har sendt saken videre til Spesialenheten, som åpnet etterforskning.

«Det innsendte varslet omhandler påstander om korrupsjon og sammenblanding mellom min private og politidistriktets økonomi. Konkret hevdes det at jeg har hatt økonomiske fordeler ved kjøp av privat bil, og at politidistriktet har kjøpt snøskutere av min mann», skriver Hætta.

Politimesteren har avvist innholdet i varselet. 

«Anklagen er falsk, og det er vanskelig å forstå den som noe annet enn et ønske om å ramme politidistriktet og meg personlig», skrev Hætta. 

Nå peker Spesialenhetens etterforskning også mot at anklagen er falsk. 

– Det som er et viktig forhold er at alt tyder på at disse snøskuterne er kjøpt av et firma som heter Nordgaard Motor AS, og at det ikke har noen direkte sammenheng med noe som politimesteren er knyttet til, sier Halvor Hjelm-Hansen, til NRK. 

Til Politiforum uttaler han at etterforskningen nå er nær ferdigstillelse. 

- Vi har gjennomført en etterforskning som består både i avhør og innhenting av dokumenter som vi har gjennomgått. Det er ut fra alle disse oppltysingene at vi kan trekke slutninger.

LES OGSÅ: Etterforskes av Spesialenheten: – Anklagen er falsk

Nærmer seg ferdigstillelse

Nå skal saken sendes til sjefen for Spesialenheten, som skal foreta den påtalemessige vurderingen, og dermed gjøre et vedtak i saken. Ifølge Hjelm-Hansen er det stor sannsynlighet for at svaret blir det samme. 

Ellen Katrine Hætta skriver i en tekstmelding til Politiforum at hun ikke vil kommentere saken før hun har fått endelig melding fra Spesialenheten.

Powered by Labrador CMS