Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Eirik Jensen-saken: Setter ned evalueringsutvalg

Politidirektoratet har startet arbeidet med å utarbeide et mandat for en evaluering av Eirik Jensen-saken.

Publisert Sist oppdatert

I går kom Høyesterett med sin avgjørelse om at Eirik Jensens anke ikke blir tillatt fremmet. Dermed blir dommen fra lagmannsretten, hvor han ble dømt til 21 års ubetinget fengsel, stående.

Da Politiforum snakket med politidirektør Benedicte Bjørnland etter domsavsigelsen i juni, sa hun at Politidirektoratet planlegger å sette ned en gruppe som skal gå systematisk gjennom ulike temaer i saken, for å trekke lærdom av den.

Nå er de i gang med å få på plass et mandat for evalueringen.

– Politidirektoratet ønsker en evaluering for å se på læringspunkter etter Jensen-saken. Dette er noe vi har vurdert siden behandlingen i lagmannsretten, men vi har naturlig nok måttet avvente til dommen ble rettskraftig. Vi gjør i disse dager de siste vurderingene og jobber med et mandat for evalueringen. Vi vil komme tilbake med evalueringsutvalgets sammensetning og mandat når dette er klart, sier Bjørnland.

Etter at dommen i lagmannsretten var klar i juni, uttalte Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund, at de ønsket en ekstern granskning av saken. Det mener han fortsatt.

- Jeg opprettholder det vi har sagt tidligere. Saken har hatt en grundig gjennomgang i flere rettsinnstanser og mye av det juridiske er vurdert gjennom domstolen. Men spørsmål mange stiller seg, gitt at han er skyldig, er hvordan dette kunne skje? Hvordan kunne det trekkes så langt? Det går på rutiner, oppfølging og kvalitetssikring. Det er de mest hyppige spørsmålene som blir stilt, og de er ikke besvart gjennom en dom, sier Bolstad.

- Blir de besvart gjennom en evaluering, som den Politidirektoratet planlegger?

- Vårt utgangspunkt er en granskning eksternt, som går gjennom på hvilken måte dette har skjedd, ikke knyttet til det juridiske, uten at foten er satt ettertrykkelig ned. Jeg skal ikke konkludere, men mange er opptatt av disse spørsmålene, og det er forståelig. Da er det viktig at det er en del av mandatet som skal gå gjennom det, sier Bolstad.

LES OGSÅ: Høyesterett forkaster Eirik Jensens anke

Powered by Labrador CMS