83 prosent vil at politiet skal kunne bruke droner i tidlig innsatsfase

Det viser ny spørreundersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

83 prosent er svært positive eller ganske positive til at politiet bruker droner i en tidlig innsatsfase. Det kommer frem i en spørreundersøkelse markedsanalysebyrået Opinion har utført på vegne av UAS Norway, som er en interesseorganisasjon for droneførere.

Spørsmålet som ble stilt var: «Politiet tester nå ut i Oslo om droner kan brukes til å komme raskere og tidligere til et innsatsområde, og overføre et sanntidsbilde til operasjonssentralen som dermed kan få bedre forståelse for hva som skjer og best mulig løse situasjonen eller oppdraget. Hvor positiv eller negativ er du til denne type bruk av droner?»

1178 personer fra hele Norge deltok i spørreundersøkelsen, og holdningen til bruk av politidroner er den samme på tvers av alder, kjønn og bosted.

Personer under 50 år uttrykker noe mer skepsis enn de over 50 år.

Mens 44 prosent svarer at de er svært positive og 39 prosent er ganske positive til denne bruken av droner, svarer 11 prosent at de verken er positive eller negative til dette. Fire prosent er ganske negativ, en prosent er svært negativ, og en prosent svarer at de ikke har noen mening om dette.

LES OGSÅ: Nå har politiet fått øyne i luften

Prøveprosjekt

Respondentene fikk også spørsmål om de har tillit til at politiet vil håndtere data som er samlet inn ved hjelp av droner, i samsvar med personvernlovgivningen. 82 prosent svarte ja på dette. Befolkningen i Oslo hadde lavere tillit til dette enn resten av landet.

En tredjedel av de spurte hevdet også at de kjenner til politiets prøveprosjekt med bruk av droner. Trøndelag, Troms og Agder politidistrikt har testet ut politidroner i rundt et år.

Nå har de levert rapporter til Politidirektoratet om sine erfaringer i prøveperioden, og POD vil vurdere hva som vil skje med politiets dronebruk fremover.

Nødsituasjoner og redningsoppdrag

Deltakerne i undersøkelsen ble også spurt om hva de synes om dronebruk generelt. To av tre svarer at de er svært positive eller ganske positive til dronebruk, mens syv prosent er ganske negative eller svært negative.

Halvparten av de spurte varte at bruk i nødsituasjoner og til redningsoppdrag var de viktigste situasjonene for bruk av droner, etter kartlegging ved naturkatastrofer, inspeksjon av infrastruktur og generelt i politiarbeid.

Powered by Labrador CMS