Dørums fem-punkts-plan

- Når vi har seniorer som vil stå lenger i tjeneste, er det å betrakte som en gave til politiet. Ikke det motsatte

Publisert Sist oppdatert

- Når vi har seniorer som vil stå lenger i tjeneste, er det å betrakte som en gave til politiet. Ikke det motsatte.

Tidligere justisminister og nårærende justispolitisk talsmann for Venstre, Odd Einar Dørum mener senior-prosjektet i Hordaland som Politiforum omtalte i forrige nummer, er som en gave å regne til norsk politi. Derfor kan han ikke forstå at politifolk som har passert 57 år og likevel vil fortsette å jobbe, ikke får lov til det.

- Dette må de som sitter på budsjett­ansvaret skjære igjennom på. De må sørge for at dette prosjektet settes ut i live i Hordaland og får vokse ferdig. Deretter ser jeg det som veldig naturlig at prosjektet blir videreført som et landsomfattende tilbud. Med dagens lave politibemanning, mener jeg det blir direkte feil å gi avkall på mennesker med verdifull erfaring bare fordi de har passert 57 år, sier Odd Einar Dørum.

Frosne revir

I sin tid som justisminister benyttet Dørum seg ofte av begrepet at det ligger mye penger i frosne revir. Og nettopp seniorprosjektet i Hordaland er «et sånt et» som Dørum kaller det.

- Det bør være mulig å få til dette økonomisk. Dette er i mine øyne et gnistrende godt eksempel på god senior­politikk. Men vi kan ikke opprette et slik prosjekt uten å ikke gi tilbud til alle. Slik jeg ser det, må også «grasrot­arbeiderne» få tilbud om å stå lenger hvis de selv ønsker det, understreker Odd Einar Dørum.

Han er ikke i tvil om at dette er en usmart bruk av offentlige penger på. For som Dørum sier det selv:

- Her må Knut Storberget og Dag Terje Andersen (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) sette seg ned sammen å finne en løsning. For slik det fungerer nå, er det en usmart bruk av skattebetalernes penger. Vi betaler trygd til politifolk i­stedenfor lønn.

Nå har Odd Einar Dørum satt seg ned og utarbeidet fem punkter for å få mer politikraft til norsk politi.

Felles virkelighetsoppfatning

  • Ta en tydelig gjennomgang av drifts­situasjonen
  • Lage karriereveier for «fotsoldater»
  • La seniorpolitikken blomstre
  • Ansette flere sivile - et konkret eksempel er å doble ordenstjenesten i Oslo ved å tilsette 40 sivile

- Jeg har aldri i mitt lange politiske liv kastet penger etter folk, men jeg prøver alltid å lete etter løsninger. Dette er fem punkt som bør være mulig å gjennomføre og krever ikke store budsjetter for å gjennomføres. Hvis vi tar mange små skritt i riktig retning, er vi i alle fall et godt stykke på vei, sier Dørum.

Mange vil

I forrige nummer skrev Politiforum om Per Edvin Eriksen som er en av mange seniorer i Bergen som ønsker å fortsette i tjenesten selv om han har passert 60 år.

- Jeg har 15 år på operasjonssentralen. Plutselig har de ikke bruk for meg selv om jeg har blitt 60 år. Selvsagt synes jeg det er trist og frustrerende. Men nå har jeg innfunnet meg med det. Jeg har både hus og hytte så det er ikke noe problem å fylle tiden. Men jeg innrømmer at jeg gjerne skulle jobbet videre i etaten, sier Per Edvin Eriksen.

Odd Einar Dørum forstår frustrasjonen til Per Edvin Eriksen.

- Her har norsk politi en intelligent mann med et betydelig potensial som ikke benyttes. For meg er det en gåte, sier Odd Einar Dørum.

Lokallagsleder Ivar Hellene mener at det bare i Hordaland politidistrikt årlig er mellom 15-20 ansatte som kunne overtales til å forlenge politikarrieren i stedet for å gå over på alderspensjon med beskjeden økonomisk innsats fra staten.

- Det handler om å flytte penger fra trygdebudsjettet til justisbudsjettet, påpeker Ivar Hellene.

Løsning innenfor politidistriktets budsjett

- Politimestrene står fritt til å disponere eget budsjett. Hvis de mener det er bra å hyre politipensjonister, gjør de det innenfor tildelte midler, er svaret fra statssekretær Terje Moland Pedersen (Ap) i Justisdepartementet.

Han viser til at det er et be­tydelig trykk for å få flere hender inn i p­olitiet, og at gode seniorpolitiske tiltak er deler av det som nå vurderes.

- Hvis politifolkene har en kompe­tanse som er viktig når de går av med pensjon, må politimestrene vurdere om de har nødvendige midler for å beholde de i politiet. Vi har mange gode eksempler på at politi­pensjonister jobber i ulike områder ute i politiet, sier Moland Pedersen.

Han vil ikke kommentere Odd Einar Dørums påstand om at det er «usmart» å pensjonere arbeidsvillige politiansatte.

- Da er vi langt på vei inn i diskutere pensjonsalderen for politiansatte, noe jeg ikke har tenkt å gå inn i nå. Det spørsmålet kommer opp på et senere tidspunkt, sier Moland Pedersen.

Tar ikke pasningen

Når Politiforum tar kontakt med Arbeids- og inkluderings­departementet for å få en kommentar fra statsråd Dag Terje Andersen, er m­eldingen. «hør med FAD (Fornyings - og administrasjonsdepartementet), de kan sikkert svare deg.»

Saken handler om særaldersgrenser og lønninger. Men om fornyingsminister Heidi Grande Røys kan, så vil hun ikke si noe. I mellomtiden fortsetter politiet å dytte arbeidsvillige politifolk ut i pensjonisttilværelsen til samtykkende nikk fra minst to statsråder. Resultatet blir stikk i strid med statsminister Jens Stoltenbergs uttalelser om landet trenger folk som kan jobbe lenger. Det er så mye enklere slik. At NAV som ligger under AID fortsetter å betale alderstrygd til spreke 60-åringer. Og at politimangelen fortsetter. Da trenger ikke FAD bruke krefter på å få flere departement til å finne en løsning til gavn for politiet og landet.

Powered by Labrador CMS