Politi ved stedet på Dale i Sandnes der en 63 år gammel mann skjøt mot seks politifolk som ventet på ham utenfor boligen hans. Politiet kom til stedet etter melding om skyting.
Politi ved stedet på Dale i Sandnes der en 63 år gammel mann skjøt mot seks politifolk som ventet på ham utenfor boligen hans. Politiet kom til stedet etter melding om skyting.

Dømt til 11,5 års fengsel for drapsforsøk på seks politifolk

63-åringen dømmes også til å betale erstatning.

Publisert Sist oppdatert

I dag falt dommen i saken hvor en mann åpnet ild mot seks politifolk på Dale i Sandnes, i april i fjor. Den 63 år gamle mannen var tiltalt for drapsforsøk på de seks politifolkene.

Mannen ble i Jæren tingrett dømt til 11 år og seks måneders ubetinget fengsel for drapsforsøk på politifolkene. Dette var det samme som aktor la ned påstand om.

Mannen er også dømt til å betale erstatning på 100.000 kroner til fire av politibetjentene, og 120.000 til den femte. Den sjette polititjenestemannen døde før saken kom opp for retten.

63-åringen er også dømt for grov ulovlig befatning med skytevåpen, og dømmes til inndragning av en rekke våpen.

- Kunne blitt drapssak

Statsadvokat Folke Åmlid sier til Politiforum at påtalemyndigheten er tilfreds med at tiltalte er funnet skyldig i samsvar med tiltalen for drapsforsøk på de seks politifolkene.

- Videre er jeg fornøyd med at tingretten har utmålt en straff som er i samsvar med påtalemyndighetens påstand. Det er viktig at retten i skjerpende retning har lagt vekt på de allmennpreventive hensyn som knytter seg til skyting mot politiet under utførelse av tjenesteoppdrag. Denne type handlinger går langt utover det politiet skal tåle og regne med under utøvelsen av tjenesten, sier Åmlid.

Da Politiforum snakket med ham før dommen falt, var han også tydelig på at han mener det kun var tilfeldig at dette ikke ble en drapssak.

- De hadde flaks. Det var ikke gitt av de dro på dette oppdraget med en pansret tjenestebil. Han var også en dyktig skytter, og skøyt veldig godt. Vi mener de første skuddene var de som gikk rett i tjenestebilen hvor den ene sjåføren befant seg, sa Åmlid.

Bistandsadvokat Helene Haugland, i advokatfirma Bull Årstad, representerer en av de seks politibetjentene. Hun forteller at hennes klient føler at dette er en riktig dom.

- Dette er en riktig og meget godt begrunnet dom. Saken var svært alvorlig. Når de rykker ut for å utføre sin jobb er dette en del av politiets samfunnsoppdrag, nemlig å beskytte befolkningen. Liv kunne godt tapt i den situasjonen polititjenestemennene ble satt i. Det faktum at oppdraget var besatt med meget kompetente politifolk, godt planlagt og gjennomført, forhindret dette, sier Haugland, til Politiforum.

- Politietaten har all grunn til å være stolte over sine ansatte og måten de utførte sitt samfunnsoppdrag, legger Haugland til.

Vil anke

63-åringens advokat Ingrid Lauvås, sier til Stavanger Aftenblad at dommen vil bli anket.

– Min klient betviler ikke at det var han som skjøt mot politiet. Jeg vil gjerne presisere det. Men han mener det er manglende forsett. Derfor ønsker han å få prøvd saken sin på ny, sier Lauvås.

Hun sier videre at hennes klient stiller seg uforstående til det som skjedde.

– Han synes det var skremmende å høre det politibetjentene hadde blitt utsatt for. Min klient beskrives av andre som en snill og rolig mann, sier Lauvås.

Nektet straffskyld

Politiet hadde oppsøkt tiltalte etter melding om skyting, og valgte å bevæpne seg på grunn av 63-åringens historikk.

Mens politiet stod utenfor boligen, ringte de mannen og ba ham komme ut. Mannen gikk med på dette, men da han åpnet ytterdøren startet han å skyte mot politifolkene på stedet.

63-åringen skjøt blant annet rett på en tjenestebil, hvor en polititjenestemann satt i førersetet. Drapsforsøket mislyktes idet prosjektilene prellet av frontruten, som hadde pansret glass. Mannen skjøt også mot fire av de andre tjenestepersonene som stod like ved, og mot en innsatslederbil hvor det også satt en polititjenestemann i førersetet.

Mannen var sterkt ruset, og ifølge Stavanger Aftenblad hadde han en målt promille på 2,3 da han ble pågrepet.

På grunn av rusen husker ikke tiltalte noe av skytingen, men han nektet straffskyld for drapsforsøk. I retten erkjente han derimot brudd på våpenloven, etter at politiet fant en rekke skarpladde våpen hos ham. Mannen ble først uskadeliggjort da politiet skjøt tilbake og traff ham.

Politiforum oppdaterer saken.

LES OGSÅ: Aktor ber om 11,5 års fengsel for drapsforsøk på seks politifolk