Videokonferanser

Publisert Sist oppdatert

Video- konferanser

 • Oslo tingrett hadde totalt 2448 forlengelsessaker i 2013.
 • Dette inkluderer også tall fra Politiets utlendingsenhet (PU), Økokrim (svært få) og Kripos.
 • I 2013 hadde PU 438 forlengelsessaker. De brukte videokonferanser i 195 av dem.
 • I 2008 avga Oslo politidistrikt 4244 dagsverk fra annen polititjeneste til fremstillinger ved Oslo tingrett. Kostnadene til fremstilling er fortsatt betydelige for distriktet.
 • I tillegg til økonomiske besparelser, vil også videokonferanser redusere fluktfare.

Merknad: Det kan være flere siktede i de individuelle sakene.

Kilder: Oslo tingrett og Justisdepartementet

Antall konferanser

Antall loggførte videokonferanser i domstolenes og Domstoladministrasjonens systemer:

2012: 2000
2011: 1760
2010: 1100

Så mye sparte de

Nord-Troms tingrett

 • Straffesak, meddomsrett
 • Syv vitner fra Odda, Svalbard og Harstad
 • Besparelser: 100 timer (for verger)
 • Totalt 100.000 kroner for reiseutgifter og timeverk

Trondheim tingrett

 • Straffesak, fengslingsforlengelse
 • Siktede fra Bodø fengsel
 • Besparelser: To tjenestemenn i minst ett døgn
 • Totalt 30.000 kroner for reiseutgifter og timeverk

Nord-Troms tingrett

 • Straffesak, meddomsrett
 • Tiltalte fra Trondheim fengsel
 • Besparelser: To tjenestemenn i ett døgn
 • Totalt 15.000 kroner for reiseutgifter og timeverk