Våpeninstruks

Publisert Sist oppdatert

Utdrag fra politiets våpeninstruks

§ 8. Politimann skal gjennomføre årlig skytetrening.

For det personell som er utpekt av politisjef, skal det dertil gjennomføres en årlig godkjenningsprøve etter program fastsatt av Justisdepartementet. Godkjenningen gjelder for ETT år.

§ 16. Politimann er alltid ansvarlig for at hans beslutning om bruk av våpen er i samsvar med denne instruks.

Kommentar til § 5.2.

Kun personell som har gjennomgått nødvendig opplæring og bestått godkjenningsprøve, jfr. § 8, kan medbringe våpen under patrulje eller reservetjeneste.

Kommentar til § 16.1.

Politimann bærer selv ansvaret for sin beslutning om bruk av våpen i tjenesteoppdrag. Man kan bli nødt til å forsvare både beslutningen om bruk av våpen og selve måten man utfører oppdraget på, i etterfølgende rettslig eller utenrettslig undersøkelse, jfr. § 24.