Training for Peace

Publisert Sist oppdatert

Training for Peace

Internasjonalt prosjekt siden 1995, finansiert av Utenriksdepartementet. Skal bygge politi og sivil kapasitet til fredsbevarende arbeid. Pris: 290 millioner siden 1995.

Norsk utenrikspolitisk institutt utgjør den norske delen av samarbeidet, sammen med organisasjoner i Sør-Afrika, Kenya og Ghana.

Politidirektoratet bistår med instruktører til kursing av afrikanske politifolk og sivile.

Torsdag 13. november legger Norad fram en evaluering av arbeidet fra 2010 til 2014.