Sparket politimann

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

  • 27. desember 2010 bruker Thor Åge Evensen overdreven makt under fengsling av en ruset person i Ålesund. Han varslet selv om overtrampet.
  • 16. mars 2011 ble han tiltalt av Spesialenheten for politisaker for legemsfornærmelse under særdeles skjerpede omstendigheter, samt grov uforstand i tjenesten.
  • 18. mars 2011 ble han suspendert fra sin stilling i Sunnmøre politidistrikt.
  • 1. september 2011 dømte tingretten ham til betinget fengsel, bot og oppreisning til fornærmede, men fikk beholde stillingen. Spesialenheten anket straffeutmålingen.
  • 16. januar 2012 ble Evensen avskjediget fra sin stilling av ansettelsesrådet i Sunnmøre politidistrikt.
  • 15. februar 2012 ble Spesialenhetens anke forkastet av lagmannsretten.
  • 1. mars 2012 besluttet det sentrale ansettelsesrådet at Evensen skulle få beholde jobben.