Restanser - eldre enn tre måneder

Publisert Sist oppdatert

Restanser

Ikke påtaleavgjorte saker eldre enn tre måneder, hele politiet.

2006: 36.448
2007: 37.636
2008: 39.280
2009: 42.951
2010: 44.431
2011: 37.729
2012: 41.311
2013: 45.031
2014: 41.097*
2015: 36.741*

* Tallene for 2014 og 2015 er fra utgangen av november måned, mens de andre tallene er fra utgangen av desember.