PST

Oppdatert 15. desember 2014

Publisert Sist oppdatert

PST

  • Politiets Sikkerhetstjeneste ble besluttet opprettet 6. juli 1937, da som Politiets Overvåkningstjeneste (POT).
  • Tjenesten har røtter så langt tilbake til 1908, når en politibetjent i Kristiania begynte å jobbe med spionkontroll.
  • Tjenesten byttet navn til Politiets Sikkerhetstjeneste i 2002, i forbindelse med en større omorganisering.
  • PST skal jobbe for å «forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet som gjelder nasjonens sikkerhet».
  • Er direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og sidestilt med Politidirektoratet.
  • Har et foreslått budsjett for 2015 på 630 millioner kroner.
  • Har cirka 630 ansatte, hvorav rundt 130 jobber ute i politidistriktene.

Kilde: PST