PRÜM-samarbeidet

Publisert Sist oppdatert

PRÜM-samarbeidet

  • Våren 2005 underskrev de sju europeiske landene Tyskland, Østerrike, Spania, Frankrike, Nederland, Luxembourg og Belgia en avtale om forsterket politisamarbeid. Avtalen, Prüm-traktaten, vil innebære «et kvantesprang» i det grenseoverskridende politisamarbeidet, spådde den tyske innenriksministeren Wolfgang Schäuble.
  • Den nederlandske justisministeren Hirsch Ballin mente avtalen ville «revolusjonere» europeisk politisamarbeid.
  • Hittil er traktaten trådt i kraft mellom Tyskland, Østerrike, Spania, Luxembourg og Belgia. Ytterligere ni EU-land har erklært at de ønsker å slutte seg til samarbeidet. Dette gjelder Sverige, Finland, Italia, Portugal, Slovakia, Bulgaria, Romania, Slovenia og Hellas.