Plagsom

Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • Han kostet samfunnet 4,15 millioner kroner over en periode på bare 13 måneder.
  • Han er pågrepet 24 ganger hittil i år.
  • Han er siktet for 590 innbrudd - men sakene er henlagt.
  • Han gjør ofte innbrudd flere ganger i samme bedrift.

Særreaksjoner

  • Særreaksjonen «tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern» er ment å skulle omfatte personer som er utilregnelige som følge av en alvorlig psykisk lidelse (ikke psykisk utviklingshemmede).
  • Utilregnelige personer som begår vedvarende samfunnsskadelig og/eller plagsom kriminalitet, og hvor det ikke er rettslig grunnlag for å anvende de ordinære særreaksjonene, kan ikke idømmes noen reaksjon etter gjeldende regelverk dersom ikke reglene om administrativ tvang er oppfylt.
  • Særreaksjonene som i dag eksisterer, kan bare anvendes overfor lovbrudd av en viss alvorlighet (straffelovens § 39 og 39 a).
  • Forskjellen mellom den nye, foreslåtte særloven fra de som eksisterer i dag, er at den blir tidsbegrenset (med maksimalt seks måneders varighet).