PF Studentenes spørreundersøkelse 2013

Publisert Sist oppdatert

Om undersøkelsen

  • 520 studenter besvarte undersøkelsen.
  • Av disse var 63,3% menn og 36,7% kvinner.
  • 50,6% av studentene kom fra PHS i Oslo/Kongsvinger, 25,8% fra Bodø og 23,7% fra Stavern.
  • 39% går førsteåret, 15,2% går andreåret, og 45,8% går tredjeåret.

Her er et utvalg av svarene fra undersøkelsen:

  • 38,7% mener skolens fasiliteter kunne vært bedre eller er elendige.
  • 72,7% mene PHS må vektlegge samfunnsfag mindre i framtiden.
  • 47,7% er middels eller dårligere fornøyd med måten PHS legger opp utdanningen på.
  • 71,5% er likevel fornøyd med utdanningen totalt sett.
  • 36,2% ønsker fast bevæpning av politiet.
  • 38,5% mener dagens bevæpningsordning er god nok.

Kilde: PF Studentenes undersøkelse 2013