Pelles lange løp

Publisert Sist oppdatert

Pelles lange løp

13. september 2013: Utenfor huset til hundeføreren i Våler i Østfold biter Pelle en seks år gammel nabojente, slik at hun må ligge på sykehus i seks dager.

24. september: Pelle omplasseres midlertidig i kennel hos Hundetjenesten i Oslo.

28. november: Pelle kommer hjem til hundeeieren igjen, etter at en veterinær mente det var uforsvarlig å la Pelle stå alene i bur. Hunden hadde da bitt seg selv.

13. februar 2014: Søndre Buskerud politidistrikt, som har behandlet saken etter at Østfold, Follo og Oslo meldte seg inhabile, vedtar at Pelle skal avlives. Eieren anker saken 13 dager senere.

13. februar: Pelle flyttes til Neal Wallis, daglig leder av førerhundskolen «Veiviseren» i Vestby.

3. mars: Pelle flyttes til Politihøgskolens utdanningssenter på Kongsvinger, hvor hundeføreren er på instruktørutdanning.

28. mars: Pelle blir på nytt satt i forvaring hos Hundetjenesten.

11. april: POD bestemmer at Pelle kan bo hos eieren igjen og at hunden kan være i tjeneste som vanlig mens de behandler anken fra eieren. I mellomtiden skal de innhente informasjon fra Hundetjenesten i Oslo politidistrikt og Politihøgskolen.

27. april: VG slår saken opp på forsiden med tittelen «Skambitt av politihund». Til avisen sier familien at de er redde hver gang de går ut på gårdsplassen.

7. mai: POD vedtar at anken ikke tas til følge. Pelle skal avlives. Advokaten mener POD ikke har innhentet informasjonen de sa de skulle innhente. To dager senere informeres POD om at eieren bringer saken inn for retten.

15. mai: Pelle blir flyttet til en kollega av eieren, for at den ikke skal skape frykt i nabolaget. POD bestemte dette, i påvente av at saken skulle få rettskraftig dom.

2. september: VG slår opp saken «Hunden er fortsatt i tjeneste».

3. september: POD sender et brev der de legger sterke begrensninger for hva slags tjeneste Pelle kan være i. Hunden får ikke lov til å ha kontakt med publikum. I praksis er han avskiltet, mener advokaten.

14.-15. oktober: Tvistesaken mellom eieren til Pelle og Justis- og beredskapsdepartementet ved POD er oppe i Oslo tingrett.

28. oktober: Dommen faller. Pelle får leve hvis den kan omplasseres, skriver retten.

November 2014: POD bestemmer om de skal anke saken videre i rettssystemet eller ikke. Dette var ikke avgjort da Politiforum gikk i trykken.

Politihunder i Norge

 • I Norge er det mellom 220 og 240 politihunder.
 • De fleste hundene eies av hundeførerne selv. Alle bor privat hos hundeførerne.
 • De er to hovedkategorier: Søkshunder og patruljehunder.
 • Søkshunder søker etter spesifikke ting, som for eksempel narkotika, sprengstoff eller våpen.
 • Patruljehunder søker etter mennesker, eller ting som har vært i kontakt med mennesker.
 • I Norge finnes det 70-80 narkotikahunder. 120-140 er patruljehunder. Noen hunder er kombinasjonshunder med ulike kombinasjoner av patrulje, narkotika og våpen.
 • En hund som er mentalt frisk og som kan trenes til å bli politihund koster normalt 40.000-50.000 kroner – uten noen form for opplæring.

Godkjenning av politihunder

 • En hund må være minst to år før den kan bli politihund.
 • Vanligvis regnes funksjonsalderen mellom to og ti år. I tillegg kan hundene godkjennes for ett og ett år etter de er fylt ti år.
 • For å godkjenne en hund må man ta et studie på 30 studiepoeng ved Politihøgskolen. Utdanningen er estimert til ca. 840 timer.
 • I disse timene inngår 300 timer på fire ukesamlinger. Mellom samlingene er det også krav om minst 400 timer trening. I tillegg trener hundeførerne på egenhånd.
 • Totalt snakker man trolig om tusenvis av timer for opplæring og vedlikehold av en god politihund.
 • Hundeførere har avtalefestet én treningsdag per uke. Men de må også trene ekstra på egenhånd.