Nødnettutbyggingen

Publisert Sist oppdatert

Nødnett- utbyggingen

Disse politidistriktene gjenstår i den pågående nødnettutbyggingen (med forventet dato for ferdigstillelse):

 • Hordaland - 7. mai 2013
 • Sogn og Fjordane - 5. juni 2013
 • Sunnmøre - 28. august 2013
 • Nordmøre og Romsdal - 19. september 2013
 • Sør-Trøndelag - 23. oktober 2013
 • Nord-Trøndelag - 13. november 2013
 • Helgeland - 4. desember 2013
 • Salten - 22. januar 2014
 • Midte Hålogaland - 19. februar 2014
 • Troms - Venter på nytt politihus
 • Vestfinnmark - 9. april 2014
 • Østfinnmark - 21. mai 2014