Nødnett

Publisert Sist oppdatert

Utbyggingen av det digitale nødnettet går etter denne planen:

Fase 1: Hedmark, Vestoppland, Gudbrandsdalen - ferdig utbygget ultimo 2013

Fase 2: Øvre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agde - ferdig utbygget medio 2013

Fase 3: Rogaland, Haugaland, Hordaland, Sogn og Fjordane - ferdig utbygget primo 2015

Fase 4: Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag - ferdig utbygget medio 2015

Fase 5: Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark, Øst- Finnmark - ferdig utbygget ultimo 2015