Modellene

Publisert Sist oppdatert

Modellene:

  • Modell 1) Sammenslått Søndre/Nordre Buskerud pd, Vestoppland/Gudbrandsdal, Follo/Østfold pd. Samt Øst-/Vestfinnmark pd
  • Modell 2) I tillegg til de overnevnte; sammenslått Rogaland pd/Haugaland pd, Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal pd, Sør-/Nord-Trøndelag pd, Salten/Helgeland pd og Midtre Hålogaland/Troms pd
  • Modell 3) Sammenslått Hordaland/Sogn og Fjordane pd, Vestoppland, Gudbrandsdal og Hedmark pd samt Asker og Bærum/Søndre-/Nordre Buskerud pd