MAFO

Publisert Sist oppdatert

MAFO

Materiellforum (MAFO) er et rådgivende organ for Politidirektoratet.

Forumet gir råd i for­bindelse med sentrale materiellanskaffelser i politi- og lensmannsetaten.

PDMT forbereder saker som fremmes MAFO. MAFO ledes av direktoratet og deltakere er utpekte politi­mestere, PDMT, fagpersoner fra etaten, Hovedverneombudet og organisasjoner.