Lokal struktur

Publisert Sist oppdatert

Reformen: Tidsplan for lokal struktur

2016:

  • 15. oktober: Politimesternes forslag til geografiske driftsenheter (GDE) skal sendes til kommuner og fagforeninger.
  • 1. desember: Uttalelsesfrist knyttet til lokal struktur. I løpet av denne tiden skal politimester forberede/gjennomføre lokale forhandlinger om GDE.
  • 15. desember: Politimesteren sender tilrådning til POD.

2017

  • 15. januar: POD bestemmer struktur på tjenesteenheter.
  • 19. mars: Frist for klager fra kommunene.
  • 1. april: POD vurderer klagesakerne på to uker.
  • 3. kvartal: POD kan sende klagesakene vider til departement. Beslutning om geografiske driftsenheter bestemmes, men kan også utsettes noe.