Landsmøtet 2014

Publisert Sist oppdatert

Landsmøtet

  • Er Politiets Fellesforbunds (PF) øverste, politiske organ, og avholdes hvert år.
  • Avholdes i år i Bodø, etter Sarpsborg (2013), Molde (2012) og Sundvolden (2011).
  • Skal trekke opp strategiske linjer for PFs forbundsstyre i året som kommer.
  • Skal gi viktige signaler om hvor PF skal gå i sentrale spørsmål.
  • Organiseres av PFs lokallag på arrangørstedet, i samarbeid med PF sentralt.

Tall og fakta

  • 3.200.000 kroner
  • Over 200 deltakere
  • 124 delegater
  • 4 dager

Sju får hederstegn

Fem menn og en kvinne foreslås som mottakere av PFs hederstegn under årets landsmøte i Bodø. De sju er foreslått av sine respektive lokallag.

PFs hederstegn går til medlemmer «som har innehatt sentrale tillitsverv, og har utvist særlig innsats for Politiets Fellesforbund», men kan også tildeles «andre som har gjort en spesiell innsats for Politiets Fellesforbund», heter det i statuttene.

Bolstad på topp

En enstemmig valgkomité innstiller Sigve Bolstad (Oslo politiforening) og Unn Alma Skatvold (Østfold PF) til å gjenvelges som henholdsvis leder og nestleder i PF under landsmøtet i Bodø.

Kristin Aga (Oslo), Kjetil Drange (Sogn og Fjordane), Odd Børre Evensen (Østfinnmark), Ann-Rita Huse (Romerike), Ernst Olav Lunde (Agder), Reidun Martinsen (Hedmark) og Kjetil Rekdal (Hordaland) innstilles som medlemmer av forbundsstyret. Se alle nominasjonene på www.pf.no.

Juridisk studenthjelp

Politiets Fellesforbunds studentforening PF-studentene, ønsker å utvide PFs ordning «Støtte til juridisk bistand» til å gjelde for politistudentene under hele studieløpet på Politihøgskolen (PHS). Dagens ordning omfatter kun studenter i praksis i politidistriktene.

Forslaget, som legges fram for landsmøtet i Bodø, begrunnes blant annet med at det er den obligatoriske undervisningen på PHS er den som innebærer størst risiko for skade, gjennom blant annet våpenopplæring og arrestasjonsteknikk.

SE ALLE SAKSPAPIRENE PÅ PF.NO