Kopi av Faglig boble

Publisert Sist oppdatert

ID-GRUPPEN:

  • Ble opprettet i 1975, og er administrativt og faglig lagt til Kripos.
  • Blir satt inn når flere mennesker er omkommet på en gang ved ulykker eller katastrofer, og når ukjent lik eller rester av ukjent lik blir funnet.
  • Består av en leder, en kriminaltekniker, samt fem rettsmedisinere og fem tannleger, fordelt ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

IDENTIFISERINGEN

  • Identifiseringen av en omkommet person gjøres ved å sammenligne ante mortem- og post mortem-opplysninger.
  • Ante mortem-opplysninger er kjennetegn ved en person, som arr, tatoveringer, smykker, tannlegejournal eller legejournal.
  • Post mortem-opplysninger er den informasjonen som kommer fram ved undersøkelse av ukjent lik eller likdeler.
  • Det kan være for eksempel fingeravtrykk, klær eller eiendeler.
  • Å identifisere en omkommet person, krever faktaopplysninger om vedkommende. Fingeravtrykk, tannavtrykk, DNA og medisinske særtrekk som proteser, arr og føflekker, blir samlet inn fra pårørende og legejournaler.
  • Deretter sammenlignes dette med informasjon fra ofrene på åstedet.