Kontrollnemnda

Publisert Sist oppdatert

Kontrollnemnda i PF

  • Skal fungere som et selvstendig organ som står til ansvar for PFs landsmøte.
  • Skal informere forbundsstyret om bemerkninger/kommentarer til aktuelle saker.
  • Skal kontrollere at vedtak og disposisjoner er i tråd med overordnede vedtak, gitte fullmakter og forbundets vedtekter.
  • Skal kontorllere at den daglige ledelsen og styrende organer følger opp de vedtak som er fattet.