Kong Carl Johans Stiftelse

Publisert Sist oppdatert

Kong Carl Johans Stiftelse

  • Non-profitt, privat stiftelse, finansiert av Trondheim kommune.
  • Har rundt 400 inntakt fra politiet i året, med gjennomsnittlig opphold på 13 timer.
  • Oppholdet er frivillig.
  • Har åtte faste institusjonsplasser, og fire senger knyttet til politiprosjektet.
  • Politiprosjektet kommer som følge av en driftsavtale mellom Trondheim kommune, politiet og Kong Carl Johans stiftelse.