Innsatspersonell

Publisert Sist oppdatert

Innsatspersonell i Politiet

Politiets innsatspersonell (IP) er delt inn i kategorier etter kompetanse.

I innsatspersonell kategori 1 (IP1): Beredskapstroppen.

I kategori 2 (IP2): Livvakttjeneste.

IP3-godkjenning: Politifolk spesielt trent for skarpe oppdrag. Over 100 treningstimer i året. Inngår i politidistriktenes utrykningsenheter (UEH).

I kategori 4 (IP4): Andre politifolk som utfører operativ tjeneste Gjennomfører årlig utdanning og godkjenningsprøve for tjenestevåpen. Trener minst 48 timer.

IP5-mannskaper: Ikke godkjent for å bruke våpen.