Grensenære kontroller

Publisert Sist oppdatert

Fakta

Viktigheten av grensenære kontroller

Er stikkprøver som gjøres på grensen mellom Schengenland for å avdekke ulovlig innvandring eller annen type kriminalitet.

Siden 85 prosent av innvandrerne fremdeles har identifikasjonspapirer på seg når de passerer grensen, er kontrollene viktige for å stadfeste asylsøkernes identitet.

Bare fem prosent av asylsøkerne har ID-kort når de søker asyl i Oslo.

Identitetsavklaring er viktig for å få asylsøknaden raskt behandlet og for å få folk med avslag raskt ut av landet.

Kontrollene hindrer også at innvandrere, som kommer ulovlig over grensen, går under jorden i Norge.

Satsinger for å begrense asyltilstrømningen i 2010

Etablering av NID (18,6 mill) og UTSYS (12,4 mill.) 31,0

Håndtering av 3500 flere asylankomster 13,5

Gjennomføre 900 ekstra uttransporteringer 70,0

Lokale registreringsenheter i Østfold og Romerike 35,5

Egen transportløsning fra grensen til PU,

Samarbeidsprosjekt politiet, PU og UDI i 4 PD,

Økt territorialkontroll i Østfold inkl. «grensebil»,

Styrket arbeid mot menneskehandel (østfold)

SUM 150,0

Kilde: Justisdepartementet

Schengen­-grense­overganger i Norge med internasjonal trafikk

Havner: 263

Flyplasser: 46

Veier av en viss størrelse: 70

Kilde: Tollvesenet