Forkortelser - sak om beredskapssenter

Publisert Sist oppdatert

Forkortelser

ROM: ROM Eiendom AS

JBV: Jernbaneverket

EBY: Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune

PBE: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

JD: Justis- og beredskapsdepartementet