Firedobling i antall lydavhør på stedet

Publisert Sist oppdatert

Politiarbeid på stedet

• Politiarbeid på stedet (PPS) er en del av den pågående politireformen. Det innebærer at politiet skal utføre og ferdigstille flere oppgaver «på stedet», ved bedre utnyttelse av tilgjengelig teknologi, og gode rutiner for samhandling, oppfølging og tilbakemelding.

• PPS består av fem tiltak:

1. Lydavhør på stedet

2. Sporsikring

3. Bruk av mobile løsninger

4. Systematisk tilbakemelding mellom patruljene, påtale og eventuelt etterforskerne

5. Tilgjengeliggjøring av arbeidsstøtte for patruljen gjennom fagportal på nett (KO:DE)

• PPS startet som et pilotprosjekt i tre distrikter i november 2013, i henholdsvis Tønsberg, Stavanger og på Målselv lensmannskontor.

• I 2015 ble PPS innført i hele politidistriktene Vestfold, Troms og Rogaland.

• En samfunnsøkonomisk analyse i 2015, viste potensielt betydelige gevinster for politiet og publikum ved en nasjonal innføring av PPS.

• Nasjonal innføring startet i 2016, og opplæringen av mannskapene er nå i full gang.

Kilde: Politidirektoratet