Får ikke jobb

Publisert Sist oppdatert

Av de 1,3 milliardene i økte midler i 2010, er følgende midler øremerket:

  • 460 nye sivile stillinger, tildelt av justisministeren i januar 2009: 322 millioner
  • Ny arbeidstidsavtale, inngått i juli 2009: 372 millioner
  • Økt satsing på politiets utlendingsarbeid: 150 millioner
  • Lønnsmilder til å ansette (noen) nyutdannede politifolk: 34,5 millioner
  • Økt opptak på Politihøgskolen, fra 552 til 720: 66,2 millioner
  • IKT-satsing: 180 millioner
  • Pris- og lønnsjustering: I overkant av 100 millioner

SUM: Ca. 1224,7 millioner