DNA-satsing

Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • 1988 tar Norge i bruk DNA som metode i kriminalitets­bekjempelsen
  • 1999 er den norske DNA-databasen operativ
  • Frem til i dag har man kun kunnet ta DNA av personer i de alvorligste straffesakene
  • DNA har vært en viktig faktor for oppklaring av saker som Nokas ranet
  • Fra 1.september i år har man også anledning til å sikre DNA fra personer som er dømt for mindre alvorlige forhold (hverdagskriminalitet)
  • Stortinget har besluttet at det er RMI som skal være det norske laboratoriet som forsyner DNA- registret med profiler
  • Det er forventet en stor økning i oppklaringsprosenten i hverdags­kriminaliteten
  • Det planlegges for utveksling av DNA-profiler internasjonalt via Prüm- samarbeidet.
  • RMI dimensjoneres for å kunne håndtere 65000 analyser totalt i 2009 (person og sporprøver)