Dette gjorde Delphi

Publisert Sist oppdatert

Dette gjorde Delphi

Politidirektoratet vil ikke gi innsyn i hvilke oppgaver Amrop Delphi har utført i tilknytning til hver enkelt ansettelse, men opplyser på generelt grunnlag at rekrutteringsbyrået har bidratt med:

• Analyse av stillingen far utforming av de aktuelle stillingsbeskrivelsene.

• Utforming av stillingsbeskrivelse og kravprofil.

• Gjennomgang av søknader og utvelgelse av kandidater til intervju.

• Systematisk kartlegging og søk etter kandidater med relevant profil.

• Gjennomføring av intervju av aktuelle kandidater.

• Dokumentasjon av hvert intervju.

• Testing av kandidater som måler lederprofil, personlighets-/evnevurdering.

• Tilbakelesing på testresultater.

• Referanseinnhenting.

• Tilbakemelding til kandidatene i etterkant av intervju og/eller testing.

• Rådgivning, støtte og fasilitering i gjennomføring av prosessene.