Dette er saken

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken

En politiansatt utførte livvaktoppdrag for både statsminister Erna Solberg og AP leder Jonas Gahr Støre, og ble pålagt lange reiseveier med politibil og i uniform og avkortet hvile. Arbeidsgiver nektet å betale overtid for den del av arbeidet som ble betraktet som reisevei mellom oppdrag og tjenestemannens arbeidssted.

Saken har vært behandlet både i tingretten og lagmannsretten, der den politiansatte tapte i begge instanser, men med dissens i siste instans.

Nå skal saken opp for Høyesterett. Høyesterett har etterkommet forslag om å innhente en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen, og anmodningen er på vei. PF har referert til avgjørelser fra EU-domstolen der det heter: «at arbeidstaker i den arbeidsfrie perioden helt og fullt skal kunne hengi seg til sine egne interesser og behov»