De 10 grunnprinsippene

Publisert Sist oppdatert

De 10 grunn- prinsippene for politiets rolle og oppgaver:

  • Politiet skal avspeile samfunnets idealer.
  • Politiet skal ha et sivilt preg.
  • Vi skal ha et enhetspoliti.
  • Politiet skal være desentralisert.
  • Politimannen skal være en generalist.
  • Politiet skal virke i samspill med publikum.
  • Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet.
  • Politiet skal ha bred rekruttering.
  • Politiet skal prioritere mellom sine oppgaver og legge hovedvekten på forebyggende virksomhet.
  • Politiet skal være underlagt effektiv kontroll fra samfunnets side.

For fullstendig versjon fra justisdepartementet; trykk her.