Britiske satelittbiler

Publisert Sist oppdatert

Slik snakker etatene sammen

  • Begge satellitt-frekvensbåndene Ku og Ka (et høyere frekvensbånd, 20-30 Ghz) tilbys blålysetatene for deres kommunikasjon - avhenging av behov.
  • Avtalen etatene har gjort, inkluderer en kapasitet på 180 GB. Nedlastingshastighet 10 MB, opplastingshastighet 4 MB.
  • Nødetatene tilbys umiddelbar hastighetsøkning og tilknytning til en annen satellitt ved behov/problemer.
  • Parabolantennen bruker 60 sekunder på å finne satelitten ved fri sikt mot himmel.
  • Trådløse kameraer som benyttes av innsatspersonellet har en dekning på inntil to kilometer ved fri sikt, garantert inntil en kilometer.