Behandlingstid i Spesialenheten

Publisert Sist oppdatert

Spesialenhetens statistikk

  • Mottok 1095 anmeldelser i 2009 mot 1017 i 2008.
  • Saksbehandlingstiden i 2009 var 214 dager mot 153 dager i 2008.
  • Gjennomførte 1323 avhør i 2009 mot 1392 i 2008.
  • Antall siktelser, tiltaler og forelegg 71 for 2009 mot 91 i 2008.
  • Juridisk bistand fra Politiets Fellesforbund i straffesaker
  • 60 saker 2008.
  • 45 saker 2009.
  • Juridisk bistand fra Politiets Fellesforbund i saker med yrkesskader.
  • 15 saker 2008.
  • 18 saker 2009.