Ikke diskriminering fra politiet

Etnisitet har ikke hatt betydning for politiets opptreden.

Publisert Sist oppdatert

Likestillings- og diskrimineringsombudet tok av eget initiativ opp spørsmålet om politiets opptreden i Sofienbergparken 6. august 2007, og om denne var i strid med diskrimineringsloven.

Likestillings - og diskrimineringsombudet finner ikke at det er grunn til å tro at etnisitet har hatt betydning for politiets opptreden, og at politiets handlinger ikke er i strid med diskrimineringsloven.

- Vi er godt fornøyd med denne avgjørelsen, sier visepolitimester Sveinung Sponheim, men vi skal likevel fortsette å jobbe aktivt for å motvirke rasisme og diskriminering innen egne rekker.

- Likestillings- og diskrimineringsombudet kritiserer Oslo politidistrikt for bruken av begrepet "neger". Dette begrepet skal ikke benyttes, og dette er gjort kjent for alle operative mannskaper, påpeker visepolitimester Sponheim. Det er også tatt ut av alle registre politidistriktet benytter.

Oslo politidistrikt opprettet høsten 2007 en stilling som mangfolds- og minoritetsrådgiver - den første i sitt slag i politietaten.

En viktig del av jobben som rådgiver i minoritetsrelasjoner, er å bistå Oslo politidistrikt i utfordringer relatert til etniske problemstillinger. I tillegg står kontakt med ulike minoritetsmiljøer i hovedstaden sentralt. Oslo politidistrikt ønsker å bekjempe enhver form for diskriminering.

Powered by Labrador CMS